Co to jest numer EORI? Kto musi go posiadać?

0
502
Co to jest numer EORI? Kto musi go posiadać?

Z importem towarów z Chin wiąże się wiele obowiązków, które musi spełnić importer. Jednym z nich jest przejście odprawy celnej. W tym celu należy posiadać unikalny numer EORI. Czym jest i kto musi go posiadać? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Czym jest numer EORI?

Import towarów jest nieodłącznie związany z koniecznością posiadania szeregu dokumentów, chociażby po to, aby właściwie przejść odprawę celną i uiścić należne cło. Ponadto importerzy muszą posiadać różne numery rejestrowe, a jednym z nich jest numer EORI. Nadaje się go podmiotom gospodarczym, które wprowadzają do obrotu na terenie Unii Europejskiej towary pochodzące m. in. z Chin. Numer uzyskuje się od Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Posiadanie numeru EORI jesst konieczne w celu oclenia importowanego towaru za pomocą drogi elektronicznej. Ma on na celu przede wszystkim ułatwienie pracy administracji celnej, skrócenie czasu trwania odprawy celnej, ułatwienie obiegu dokumentacji i wypełnianiu formalności oraz zharmonizowanie procedur celnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

EORI jest indywidualnym numerem, przypisanym do każdego podmiotu gospodarczego. Tworzy się go w oparciu o numer NIP. W przypadku podmiotów krajowych numer ten składa się z literek PL, numeru NIP oraz pięciu zer. Jeżeli natomiast podmiot jest zarejestrowany w innym kraju, ale chce importować towary do Polski, to na ostatnim miejscu wstawia się zamiast zera literę Z.

Kto musi posiadać numer EORI?

Numer EORI muszą posiadać podmioty gospodarcze prowadzące import z Chin, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Bez niego bowiem nie będzie możliwe dokonanie odprawy celnej w krajach UE. Co ważne, obowiązku takiego nie mają osoby fizyczne importujące produkty z Państwa Środka, jak również te podmioty, które importują towary dopuszczone do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej.

Aby uzyskać numer EORI, należy złożyć odpowiedni wniosek najpóźniej przed dokonaniem pierwszej operacji w urzędzie celno-skarbowym lub oddziale celnym. Wniosek można złożyć w lokalnej izbie administracji skarbowej, wojewódzkim urzędzie celno-skarbowym, lokalnych urzędach celno-skarbowych lub w Izbie Administracji Skarbowej. Wówczas przedsiębiorcę obowiązuje forma papierowa. Istnieje także możliwość złożenia wniosku przez Internet. Wówczas należy posiadać konto na platformie Ministerstwa Finansów i wybrać właściwy formularz (PG-K dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce lub PG-Z dla podmiotów zarejestrowanych poza nią). Konto może założyć jedynie osoba pełnoletnia, bez względu na jej narodowość.

Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty, takie jak odpis z rejestru działalności gospodarczej, odpis z bazy NIP oraz REGON czy tłumaczenie dokumentów na język obcy. Na nadanie numeru czeka się zazwyczaj maksymalnie kilka dni.

Jak sprawdzić numer EORI?

Jeżeli chcesz sprawdzić swój numer EORI, to musisz zaczekać na potwierdzenie rejestracji i jego nadanie. Informacje te zostaną przesłane na konto osoby składającej wniosek o rejestrację. Jeżeli do wniosku nie zostałyby dołączone wszystkie wymagane przepisami dokumenty, to konieczne będzie uzupełnienie braków w terminie 30 dni. Czynność ta może być wykonana w formie elektronicznej, poprzez dołączenie wniosku aktualizacyjnego.

Istnieje także możliwość zweryfikowania innych przedsiębiorstw prowadzących import z Chin. Numer EORI można bowiem zweryfikować w specjalnej wyszukiwarce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj